top of page
News: News
Quimper-Village_145348-2048x1326.jpg

Τι είναι το Cohousing;

Το Cohousing είναι μια σκόπιμη κοινότητα ιδιωτικών κατοικιών που συγκεντρώνονται γύρω από κοινόχρηστο χώρο. Κάθε μονόκλινο ή μονόκλινο σπίτι διαθέτει παραδοσιακές ανέσεις, όπως ιδιωτική κουζίνα. Οι κοινόχρηστοι χώροι διαθέτουν συνήθως ένα κοινό σπίτι, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μια μεγάλη κουζίνα και τραπεζαρία, πλυντήρια και χώρους αναψυχής. Ο κοινόχρηστος εξωτερικός χώρος μπορεί να περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης, πεζόδρομους, ανοιχτό χώρο και κήπους. Οι γείτονες μοιράζονται επίσης πόρους όπως εργαλεία και χλοοκοπτικά.
Τα νοικοκυριά έχουν ανεξάρτητα εισοδήματα και ιδιωτική ζωή, αλλά οι γείτονες σχεδιάζουν και διαχειρίζονται από κοινού τις δραστηριότητες της κοινότητας και τους κοινόχρηστους χώρους. Η νομική δομή είναι συνήθως HOA, Condo Association ή Housing Cooperative. Οι δραστηριότητες της κοινότητας περιλαμβάνουν κοινόχρηστα γεύματα, συναντήσεις και εργάσιμες τακτικές προγραμματισμένες. Το Cohousing διευκολύνει τη δημιουργία συλλόγων, την οργάνωση παιδικής φροντίδας και φροντίδας ηλικιωμένων και carpool. Οι γείτονες συγκεντρώνονται για πάρτι, παιχνίδια, ταινίες ή άλλες εκδηλώσεις.

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Golden Visa

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Ταξίδια χωρίς βίζα εντός της περιοχής Σένγκεν της Ευρώπης

 • Δεν απαιτείται απαίτηση διαμονής στην Ελλάδα

 • Οι άδειες διαμονής μπορούν να αποκτηθούν εντός 30-60 ημερών

 • Απεριόριστη ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής

 • Ευκαιρία να νοικιάσετε το επενδυτικό ακίνητο

 • Διαμονή που ισχύει για ολόκληρη την οικογένεια (παντρεμένος σύζυγος, παιδιά κάτω των 21 ετών και γονείς του κύριου αιτούντος και σύζυγος)

 • Επιλεξιμότητα για αίτηση υπηκοότητας μετά από επτά χρόνια διαμονής

 • Δυνατότητα κατοχής μετοχών και εισοδήματος από μερίσματα εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα (αλλά όχι για απασχόληση στην Ελλάδα)

Stand Up Meeting
News: Welcome

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η ωραία εκτύπωση

Το Πρόγραμμα Golden Visa της Ελλάδας είναι ένα πρόγραμμα διαμονής ανά επένδυση που ξεκίνησε το 2013 και επιτρέπει σε υπηκόους τρίτων χωρών και τα μέλη της οικογένειάς τους να λάβουν μόνιμες άδειες διαμονής στην Ελλάδα. Οι άδειες διαμονής μπορούν να ανανεώνονται κάθε πέντε χρόνια.

Οι επιλογές καταλληλότητας του προγράμματος είναι:

Επιλογές ακινήτων

 1. Επένδυση σε ακίνητα με ελάχιστη αξία 250.000 ευρώ, συν τους ισχύοντες φόρους

 2. 10ετής σύμβαση μίσθωσης για ξενοδοχειακά καταλύματα ή επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες σε συγκροτήματα τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 8 του Ν. 4000/2001)

 3. 10ετής συμφωνία κατανομής χρόνου για διαμονή σε ξενοδοχεία (Ν. 1652/1986)

Αλλες επιλογές

ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 1. Εισφορά κεφαλαίου με ελάχιστη αξία 400.000 ευρώ σε εταιρεία που έχει την έδρα ή την έδρα της στην Ελλάδα (με εξαίρεση τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα) για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομόλογα που είναι , τη στιγμή της έκδοσης, έγινε δεκτή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα

 2. Εισφορά κεφαλαίου με ελάχιστη αξία 400.000 ευρώ σε εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα (άρθρο 21 του ν. 2778/1999) που θα επενδύσει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

 3. Εισφορά κεφαλαίου με ελάχιστη αξία 400.000 ευρώ σε εταιρεία επενδύσεων κλειστού τύπου (άρθρο 5 του ν. 2367/1995) για την απόκτηση μετοχών ή σε αμοιβαίο κεφάλαιο κλειστού τύπου (άρθρο 7 του ν. 2992/2002) για απόκτηση μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι τα προαναφερθέντα ιδρύματα εναλλακτικών επενδύσεων έχουν την πρόθεση να επενδύσουν αποκλειστικά σε εταιρείες που έχουν έδρα ή ιδρύματα στην Ελλάδα

ΜΕΤΟΧΕΣ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ / Ή ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 1. Αγορά ομολόγων ελληνικού δημοσίου με ελάχιστη αξία κτήσης 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών κατά τη στιγμή της αγοράς, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο θα ενεργεί επίσης ως θεματοφύλακας αυτών των ομολόγων

 2. Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή / και ομολόγων ελληνικού δημοσίου με ελάχιστη αξία κτήσης 800.000 ευρώ, τα οποία γίνονται δεκτά για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς εμπορικούς μηχανισμούς, που λειτουργούν στην Ελλάδα

 3. Αγορά μεριδίων με ελάχιστη αξία 400.000 ευρώ αμοιβαίου κεφαλαίου που έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα και με σκοπό την επένδυση αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή / και ομόλογα ελληνικού δημοσίου που είναι εισηγμένα για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς εμπορικούς μηχανισμούς, που λειτουργούν στην Ελλάδα

 4. Αγορά μεριδίων ή μετοχών με ελάχιστη αγοραία αξία 400.000 ευρώ ενός επενδυτικού ταμείου που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ, το οποίο σκοπεύει να επενδύσει αποκλειστικά σε ακίνητα στην Ελλάδα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Προθεσμιακή κατάθεση ελάχιστης αξίας 400.000 ευρώ σε εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα, για τουλάχιστον ένα έτος, με πάγια εντολή ανανέωσης

News: About Us
Meeting

Το σχέδιό μας

Κατοικία με αγορά ακινήτου

Το σχέδιό μας, προς το παρόν, είναι ότι κάθε νοικοκυριό περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος που έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για χρυσή θεώρηση. Άλλα μέλη του νοικοκυριού θα θεωρηθούν εξαρτώμενα άτομα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αλλά εάν είναι παιδιά, αυτή η κατάσταση λήγει σε ηλικία 18 ετών. Ο αιτών Golden Visa θα αγοράσει ένα ακίνητο αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ, και επομένως θα έχει το δικαίωμα να λάβει πενταετή διαμονή βίζα, ανανεώσιμη για όσο διάστημα κατέχει το ακίνητο. Τώρα, η ομάδα συνοχής μας προτίθεται να αγοράσει ένα "συγκρότημα βιλών" από ήδη κατασκευασμένα σπίτια. Κάθε ένα, φυσικά, θα αξίζει περίπου 250.000. Ο κάτοχος βίζας θα έχει το δικό του σπίτι, αλλά θα έχει και ένα μερίδιο σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, τους κήπους κ.λπ. Η δομή θα μοιάζει με εκείνη μιας συγκυριαρχίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια ένωση ιδιοκτητών σπιτιού (HOA) θα χειριστεί τις κοινοτικές επιχειρήσεις, την ασφάλιση και ούτω καθεξής. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να πουλήσουν ανά πάσα στιγμή, σε όποιον θέλουν - αν και ελπίζουμε για μια σχετικά σταθερή κοινότητα ανθρώπων που σκοπεύουν να παραμείνουν μακροπρόθεσμα.

News: Our Technology
bottom of page